Last updated: February 24 2020 22:31:09.

 

Welcome to the Dyfed ratings website!

The rating officer is iolojones@iolojones.plus.com

General rating issues - Paul Orton - ratingofficer@welshchessunion.uk

Blue background - Junior

Yellow Background - Estimated Rating

Click on column headings to arrange data in order

Player zone Grade Title Pld New Diff Last played
Kit Barker D1 990   0 990 0
Margaret Baron D1 850   13 785 -65 15/02/2020
Toby Bates D1 1172   6 1326 154 23/02/2020
Roger Bennett D1 1957   0 1957 0
Grenville Brazener D1 1187   2 1175 -12 10/02/2020
Ben Brewer D1 1641   6 1660 19 10/02/2020
Joshua Brewer D1 1493   6 1492 -1 16/02/2020
Damien Clarke D1 1191   0 1191 0
Jon Coles D1 1589   0 1589 0
James Colquhoun D1 1271   0 1271 0
James Cook D1 1476   0 1476 0
Owain Davies D1 1742   2 1764 22 04/02/2020
Wilf Davis D1 1304   0 1304 0
Colin Denham-Kennedy D1 1602   11 1608 6 07/01/2020
Gwyn Evans D1 1182   6 1210 28 18/02/2020
Ian Finlay D1 1361   0 1361 0
Matthew Francis D1 1689   7 1657 -32 24/02/2020
Georgina Gray D1 1296   0 1296 0
Joel Greenwood D1 1407   0 1407 0
Ray Greenwood D1 1286   0 1286 0
Tom Gunn D1 1422   7 1405 -17 24/02/2020
Tony Haigh D1 1797   12 1822 25 18/02/2020
Scott Hammett D1 1602   12 1586 -16 24/02/2020
Daniel Hardman D1 1338   0 1338 0
Francis Headley D1 1255   0 1255 0
Gerry Heap D1 2168   12 2168 0 16/02/2020
Sam Holman D1 1386   0 1386 0
Anson Howard D1 1077   0 1077 0
Iolo Jones D1 2210 FM 10 2186 -24 18/02/2020
Jonathan Jones D1 1537   6 1547 10 16/02/2020
Martin C Jones D1 1762   14 1741 -21 23/02/2020
Kieran Judge D1 1193   6 1235 42 23/02/2020
Howard Leah D1 1547   0 1547 0
John Miller D1 1499   7 1549 50 24/02/2020
Huw Morcom D1 1896   0 1896 0
Len Morris D1 1100   3 1059 -41 04/02/2020
Robert Narayan-Taylor D1 1459   1 1449 -10 21/01/2020
Paul Orton D1 1612   6 1612 0 16/02/2020
Awne Osinga D1 1297   9 1348 51 16/02/2020
Mark Paffard D1 1603   13 1600 -3 24/02/2020
Marcus Perry D1 1434   1 1428 -6 04/02/2020
David Pinch D1 1791   19 1778 -13 24/02/2020
Jan Piotrowski D1 1434   7 1411 -23 23/02/2020
Mark Reynolds D1 1188   2 1178 -10 10/02/2020
Sarah Rowles D1 1397   8 1430 33 05/01/2020
Joe Sedgwick D1 1208   0 1208 0
Bernard Smith D1 1240   1 1237 -3 30/01/2020
Jack Thomas D1 1315   0 1315 0
Adam Watkin-Jones D1 1918   0 1918 0
Cameron Westwood D1 1674   3 1675 1 22/02/2020
Haydn Wilde D1 1012   0 1012 0
Howard Williams D1 2333 FM 10 2339 6 18/02/2020
R Gareth Williams D1 1642   4 1643 1 16/02/2020
Julie van Kemenade D1 1691   8 1643 -48 24/02/2020
Rudy van Kemenade D1 1943   11 1992 49 24/02/2020