Last updated: August 10 2020 08:57:03.

 

Blue background - Junior

Yellow Background - Estimated Rating

Improvement since the start of the season.

NOTE *: This page contains the grade improvement since the start of the season and not the last published grade. The game count is however from the last published grade.

Click on column headings to arrange data in order

Player zone Grade * Title Pld New Diff Last played
Ben Brewer D1 1573   0 1641 68
Jonathan Jones D1 1473   0 1537 64
Cameron Westwood D1 1617   0 1674 57
Toby Bates D1 1119   0 1172 53
Robert Narayan-Taylor D1 1422   0 1459 37
Owain Davies D1 1710   0 1742 32
Tony Haigh D1 1767   0 1797 30
Paul Orton D1 1584   0 1612 28
Matthew Francis D1 1664   0 1689 25
Tom Gunn D1 1400   0 1422 22
Kieran Judge D1 1176   0 1193 17
Martin C Jones D1 1746   0 1762 16
Gerry Heap D1 2160   0 2168 8
Joshua Brewer D1 1488   0 1493 5
Iolo Jones D1 2206 FM 0 2210 4
Huw Morcom D1 1892   0 1896 4
Howard Williams D1 2329 FM 0 2333 4
Kit Barker D1 990   0 990 0
Margaret Baron D1 850   0 850 0
Damien Clarke D1 1191   0 1191 0
Jon Coles D1 1589   0 1589 0
James Colquhoun D1 1271   0 1271 0
Ian Finlay D1 1361   0 1361 0
Georgina Gray D1 1296   0 1296 0
Joel Greenwood D1 1407   0 1407 0
Daniel Hardman D1 1338   0 1338 0
Francis Headley D1 1255   0 1255 0
Sam Holman D1 1386   0 1386 0
Luke McArdle D1 1150   0 1150 0
Len Morris D1 1100   0 1100 0
Marcus Perry D1 1434   0 1434 0
Joe Sedgwick D1 1208   0 1208 0
Bernard Smith D1 1240   0 1240 0
Thomas Tolhurst D1 1100   0 1100 0
Haydn Wilde D1 1012   0 1012 0
Jack Thomas D1 1318   0 1315 -3
Wilf Davis D1 1308   0 1304 -4
Jan Piotrowski D1 1439   0 1434 -5
Scott Hammett D1 1610   0 1602 -8
Gwyn Evans D1 1192   0 1182 -10
James Cook D1 1487   0 1476 -11
John Miller D1 1511   0 1499 -12
Awne Osinga D1 1309   0 1297 -12
Mark Reynolds D1 1200   0 1188 -12
Grenville Brazener D1 1200   0 1187 -13
Anson Howard D1 1100   0 1077 -23
Howard Leah D1 1570   0 1547 -23
Adam Watkin-Jones D1 1942   0 1918 -24
Sarah Rowles D1 1423   0 1397 -26
Ray Greenwood D1 1315   0 1286 -29
Roger Bennett D1 1992   0 1957 -35
Colin Denham-Kennedy D1 1637   0 1602 -35
R Gareth Williams D1 1678   0 1642 -36
Julie van Kemenade D1 1732   0 1691 -41
Mark Paffard D1 1652   0 1603 -49
David Pinch D1 1842   0 1791 -51
Rudy van Kemenade D1 2040   0 1943 -97