Last updated: August 10 2020 08:57:03.

 

Welcome to the Dyfed ratings website!

Rating period - July to December 2020

The rating officer is Iolo Jones - iolojones@iolojones.plus.com

General rating issues - Paul Orton - ratingofficer@welshchessunion.uk

Blue background - Junior

Yellow Background - Estimated Rating

Click on column headings to arrange data in order

Player zone Grade Title Pld New Diff Last played
Kit Barker D1 990   0 990 0
Margaret Baron D1 850   0 850 0
Toby Bates D1 1366   0 1366 0
Roger Bennett D1 1957   0 1957 0
Grenville Brazener D1 1175   0 1175 0
Ben Brewer D1 1679   0 1679 0
Joshua Brewer D1 1481   0 1481 0
Damien Clarke D1 1191   0 1191 0
Jon Coles D1 1589   0 1589 0
James Colquhoun D1 1271   0 1271 0
James Cook D1 1476   0 1476 0
Owain Davies D1 1762   0 1762 0
Wilf Davis D1 1304   0 1304 0
Colin Denham-Kennedy D1 1608   0 1608 0
Gwyn Evans D1 1192   0 1192 0
Ian Finlay D1 1361   0 1361 0
Matthew Francis D1 1648   0 1648 0
Georgina Gray D1 1296   0 1296 0
Joel Greenwood D1 1407   0 1407 0
Ray Greenwood D1 1286   0 1286 0
Tom Gunn D1 1398   0 1398 0
Tony Haigh D1 1818   0 1818 0
Scott Hammett D1 1590   0 1590 0
Daniel Hardman D1 1338   0 1338 0
Francis Headley D1 1255   0 1255 0
Gerry Heap D1 2174   0 2174 0
Sam Holman D1 1386   0 1386 0
Anson Howard D1 1077   0 1077 0
Iolo Jones D1 2171 FM 0 2171 0
Jonathan Jones D1 1547   0 1547 0
Martin C Jones D1 1725   0 1725 0
Kieran Judge D1 1217   0 1217 0
Howard Leah D1 1547   0 1547 0
Luke McArdle D1 1150   0 1150 0
John Miller D1 1549   0 1549 0
Huw Morcom D1 1896   0 1896 0
Len Morris D1 1100   0 1100 0
Robert Narayan-Taylor D1 1422   0 1422 0
Paul Orton D1 1612   0 1612 0
Awne Osinga D1 1343   0 1343 0
Mark Paffard D1 1608   0 1608 0
Marcus Perry D1 1428   0 1428 0
David Pinch D1 1798   0 1798 0
Jan Piotrowski D1 1407   0 1407 0
Mark Reynolds D1 1178   0 1178 0
Sarah Rowles D1 1430   0 1430 0
Joe Sedgwick D1 1208   0 1208 0
Bernard Smith D1 1237   0 1237 0
Jack Thomas D1 1315   0 1315 0
Thomas Tolhurst D1 1100   0 1100 0
Adam Watkin-Jones D1 1918   0 1918 0
Cameron Westwood D1 1675   0 1675 0
Haydn Wilde D1 1012   0 1012 0
Howard Williams D1 2340 FM 0 2340 0
R Gareth Williams D1 1643   0 1643 0
Julie van Kemenade D1 1641   0 1641 0
Rudy van Kemenade D1 1999   0 1999 0